Akershus Takst AS

Din takstmann i Akershus. Vi har 20 års erfaring med boligtaksering, og vi utfører takstoppdrag i Oslo og Akershus. Vi er tilsluttet Norsk Takst som er Norges største organisasjon for takstingeniører.

Våre tjenester

Vi bistår med verdi- og lånetakst, tilstandsrapport, boligsalgsrapport, skadetakst, reklamasjonstakst, byggeledelse, og behov for bistand ved reklamasjoner og lignende.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Målet med er å skape trygghet for selger og kjøper.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand på befaringstidspunktet.

Verdi- og lånetakst

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Skadetaksering

Har du fått skader på hele eller deler av boligen, som f. eks. fukt, råte, vannskade og konstruksjonsfeil, e.l., er skadetaksering det rette.

Reklamasjonsrapport

Er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med f.eks eierskifte.

Forhåndstakst

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdien på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen.

Om oss

Vi utfører takstoppdrag i Oslo og Akershus, og er tilsluttet Norsk Takst som er Norges største organisasjon for takstingeniører.

Alle medlemsbedriftene er forpliktet til å være forsikret og må følge organisasjonens etiske regler. Vi bistår med verdi- og lånetakst, tilstandsrapport, boligsalgsrapport, skadetakst, reklamasjonstakst, byggeledelse, og behov for bistand ved reklamasjoner og lignende.

Se vår prisliste

Vi skal levere god service når kunden tar kontakt med oss. Hos oss kan du få et uforpliktende og gratis tilbud.

Vi har taushetsplikt, og den informasjonen vi får vil vi ikke dele med andre. En fordel med å bruke en takstmann er at du kan slippe unna konflikter i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Vi bruker mye tid på å holde oss faglig oppdatert. Dette skal komme kunden til gode og vi skal alltid være oppdatert på de siste lovene og reglene innen faget.